Blog

Laatste berichten.
Fontgrootte: +

Boekreview: "Flow" - Rijn Vogelaar

Enkele jaren geleden zette Rijn Vogelaar met ‘De Superpromoter’ veel managers aan het denken over hoe goed zij hun klanten kennen en of de kracht van ambassadeurs voldoende werd benut. Met ‘De Enthousiasme trilogie’ (Flame, Flow, Flood) plaatst hij dit thema in het bredere perspectief van organisatieontwikkeling.

Deel 2 van de trilogie (ik las de Nederlandse editie van ‘Flow’) begint met een definitie van enthousiasme, namelijk ‘een verhoogde staat van opwinding, die gepaard gaat met een positieve emotie’. Dat zette mij direct in de juiste stemming om actief verder te lezen. De flow van enthousiasme waar dit boek over gaat, is overigens sociaal van aard. Het gaat om mensen die elkaar nodig hebben om resultaten te halen en over het moment dat de vonk overslaat op de ander en de groep.

Het komen tot Flow is in de kern een samenspel tussen voldoende uitdaging, plezier en continue feedback. Vanuit die kapstok neemt het boek je mee langs allerlei thema’s uit de (positieve) psychologie. Dit gaat over zaken als het vinden van balans tussen prestatiedruk en expertiseniveau, sociale druk, manieren om jezelf meer positiviteit aan te leren, of de relatie tussen breinstijlen en het komen tot flow. Vogelaar maakt (o.a. door enkele sterke grafieken) onderliggende relaties goed zichtbaar, bijvoorbeeld dat zowel het geven als het ontvangen van complimenten positief bijdragen aan Flow. 

Er is veel aandacht voor het mechanisme van feedback, met de nodige dos and dont’s helder uitgelegd. Meerdere hoofdstukken gaan specifiek over feedback van klanten, vanuit het besef dat zeker klantenthousiasme een krachtige bron is voor flow binnen een organisatie. Wie gaat er niet fluitend naar huis als je een compliment van een klant hebt ontvangen?

De auteur signaleert dat bij veel bedrijven enthousiaste klanten ‘voor een leeg podium staan’ en biedt een raamwerk om dit anders te organiseren. De vele concrete voorbeelden die Vogelaar daarbij noemt, zijn overtuigend. En prikkelen om ook zelf direct (operationeel of strategisch) aan de slag te gaan. Als lezer krijg je sowieso veel praktische tips voor de ontwikkeling van jezelf, van je team of voor de organisatie als geheel. Dat maakt Flow extra leuk om te lezen, het is activerend geschreven.

Het goede aan dit boek in het algemeen is, dat het raakt aan ‘de tijdgeest’. Het geloof in de Homo Economicus (Adam Smith) of maximalisatie van productiviteit (Frederick Taylor) als leidende principes neemt af. Vogelaar zet daar de Homo Enthusiasticus als denkraam tegenover. Dit paradigma draait om wat je kunt noemen de binnenkant, zaken als intrinsieke motivatie, ontwikkeling, samenwerken, betekenisvol werk willen doen. Flow raakt hiermee direct aan de beleveniseconomie zoals we die in de breedte waarnemen.

Los daarvan, is de kracht van het boek m.i. de brede relevantie, de toepasbaarheid voor allerlei soorten medewerkers in organisaties. Flow biedt handvatten voor medewerkers in teams, voor lijnmanagers, voor HR. En zeker ook voor het hogere management, als het gaat om kiezen voor enthousiasme als drijvende kracht om de organisatie van binnenuit sterk en innovatief te maken. In dit verband een quote uit het boek die voor mij de essentie ervan raakt: ’bedrijven doen er goed aan om medewerkers te helpen meer optimistisch te zijn’.

Stef ten Dam

Directeur bij Steda | onderzoek, advies, begeleiding

“Positieve klantcultuur. Meer werkplezier.”

Werkgeluk ~ een zaak van marketing?
Klantbeleving

Related Posts