Blog

Laatste berichten.
Fontgrootte: +

Time to team

Uw team draait niet zoals u wilt. Resultaten blijven achter, u ervaart lage zelfstandigheid en er weinig eigen initiatief vanuit de medewerkers. Dit frusteert. Hoe hard u ook stuurt of druk zet, de flow komt er maar niet in, of is al lange tijd weg! Uitputting, afnemend werkgeluk, negatieve energie en lage creativiteit zijn het gevolg.

 

Herkenbaar?

Wij begeleiden organisaties om beter samen te werken en managers om dit proces te ondersteunen. Onze betrokkenheid verloopt via ons IMPULSE-programma, een combinatie van methodieken en interventies. Van persoonlijke interviews tot teamsessies. Van diagnosetools tot business coaching of HRM advisering.

Onze focus ligt bij het versterken van onderliggende voorwaarden voor samenwerken. De meest basale daarvan zijn onderling vertrouwen en echte ruimte voor kritische dialoog. We verbinden managers actief met medewerkers. En schakelen continu naar betekenis voor de organisatie: doelen, taken, procedures. 

Een specifiek onderdeel van IMPULSE is de repeterende inzet van korte vragenlijsten onder medewerkers. Hiermee krijgt iedereen bij elk thema een stem en kunnen we de follow-up sessie op basis van de input op maat aanbieden. We werken kortcyclisch: meten, snel analyseren en terugkoppelen cq. verdiepen met het team. Kort op de bal spelen dus. Ook checken we steeds enkele KPI´s (o.a. werkgeluk), zodat u en wij zicht houden op de voortgang en effecten kunnen valideren.

IMPULSE is een veranderprogramma voor MBK met expertise rond organisatiegedrag, psychologie, business coaching en consultancy.

Wij nodigen u uit om kennis te maken: Time-2-Team!

Happiness generates results
Cultuurbarbaar?

Related Posts