Blog

Laatste berichten.
Fontgrootte: +

Werkgeluk ~ een zaak van marketing?

Steeds meer organisaties adopteren geluk als business model: een frisse zienswijze om de organisatie aan te sturen en medewerkers langs nieuwe lijnen te verbinden. Het concept is prikkelend, maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? Vaak is de aanvliegroute vanuit het individu met vragen als: welke houding neem je mee? Of, hoe ga jij als persoon om met verandering? Wij hebben het thema nu, in een landelijk onderzoek onder 400 werkenden, bekeken vanuit organisatorisch perspectief.

Ons onderzoek toont een sterke relatie tussen werkgeluk en de mate waarin medewerkers ervaren dat de organisatie marktgericht opereert. Bij organisaties die inspelen op veranderende klantbehoeften en waar klantervaringen, ook als die negatief zijn, openlijk worden gedeeld, juist daar meten we hoog werkgeluk. Dit gaat over een cultuur die past bij het marketingconcept van Kotler: doen wat aansluit bij wat klanten willen (context, prestaties) en medewerkers op alle niveaus meenemen in waar je als organisatie mee bezig bent (openheid, betrokkenheid). Naar buiten kijken dus, met z’n allen. Dit klinkt simpel, maar bij veel organisaties zit de klant niet op deze wijze in de haarvaten. Wel geldt, je kunt morgen beginnen om dit te organiseren…

Een tweede bevinding is dat werkgeluk primair samenhangt met de factor plezier. Als je wilt bouwen aan een betere employee experience, dan ligt daar het eerste haakje. De correlatie van werkgeluk met het diepere niveau van zingeving is minder sterk. Begin dus bij wat dagelijks zichtbaar is (waar haal je wel/niet plezier uit?) en richt daaromheen verbeterprojecten in. En definieer zingeving zo praktisch mogelijk op het niveau van de klant: wat leveren we, hoe goed doen we dat, wordt de klant er blij van?

Ten slotte, verhogen van werkgeluk in de organisatie begint aan de Top. Althans enkele randvoorwaarden zijn evident: een toekomstvisie die inspireert, vertrouwen in de toekomst van de organisatie zelf (lees: een bestendig verdienmodel) en, als belangrijkste punt, vertrouwen in de directie zelf. Zonder het slaan van piketpalen rond ‘shared direction’ en het tonen van voorbeeldgedrag, kan de verantwoordelijkheid rond werkgeluk niet worden gedelegeerd.

Kortom, werkgeluk gaat over plezier en vertrouwen, en is niet alleen een zaak van de werkvloer. Maar ultimo is dit een pleidooi om werkgeluk te kaderen in de traditionele visie van het marketingconcept. Laat de klant toe in je organisatie; het zal je organisatie gelukkiger maken!

Download hier het gratis rapport.

Steda heeft dit onderzoek uitgevoerd als partner van het event Happy People – Better Business, dat op 28 maart door HappinessBureau wordt georganiseerd in de Haagse Hogeschool. Voor meer informatie over het event, klik hier.

Boekreview: "Flow" - Rijn Vogelaar

Related Posts