Blog

Laatste berichten.

Burgerparticipatie: stadspanel

In Den Haag zijn wij onderzoekspartner voor de gemeente rondom het stadspanel. Dit online panel zal tot 2017 doorgroeien tot ca. 20.000 leden, bedoeld voor alle beleids-/inwonergerichte onderzoeken van de gemeente. De opbouw is bottom-up, dat wil zeggen dat we per wijk/buurt voldoende leden krijgen om gerichte geografische selecties te kunnen maken. De activerende werking hiervan is groot. Op stadsniveau werken we volgens een op maat afgestemde onderzoekspyramide, waarbij algemene monitoring in samenhang gebeurt met verdiepende onderzoeken op ruim dertig beleidsthema's. Het panel is 100% online, in de huisstijl van de gemeente, met regie vanuit de Bestuursdienst. Een uiterst effectief beleidsinstrument.  

Referentie: klik hier.

Door met lezen
2021 Hits