Blog

Laatste berichten.

Evaluatie HR dienstverlening

HR bedient elke werknemer in een organisatie en wordt geacht op allerlei terreinen passende dienstverlening te leveren. Zoals managers helpen met een adviesvraag over aannemen van personeel of het begeleiden van ontslag, invullen van coaching behoeften, geven loopbaanadvies, ontwikkelen van leiderschap, etc. Voor medewerkers geldt hetzelfde, zij het minder frequent en expliciet. Ons onderzoek richt zich op het functioneren van HR, waarbij we zowel feedback vragen op het bedieningsconcept naar uw interne klant, als op de kwaliteit van inhoudelijke advisering en begeleiding. Bij grotere organisaties richt het onderzoek zich op de interne afdeling HR, bij kleinere organisaties meestal op de externe HR partner die u inhuurt.

Door met lezen
1712 Hits

Feedback 90 graden

In veel organisaties zijn er varia afspraken over allerlei processen en is vaak op paper goed helder hoe zaken zouden moeten lopen. Edoch, er is dan altijd de weerbarstige praktijk. De 90-graden feedback is een op-maat vragenlijst die de kwaliteit van samenwerking in de lijn registreert. Medewerkers geven feedback naar hun direct leidinggevende op specifieke werkafspraken of kernwaarden. Van werkvloer tot teamleiders, van regiomanagers tot directie. Dit type projecten vereist een goede inbedding, maar zet zaken in gang!

Door met lezen
1677 Hits

Interne marketing

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan interne marketing: ook onder medewerkers actief "werken aan je merk". In dit verband worden wij regelmatig gevraagd voor de volgende typen onderzoeken:

•effectiviteit van interne communicatie
•merkreputatie, drijfveren, interne merkambassadeurs
•monitoring gedeelde visie, merkbeleving, betrokkenheid bij eigen product
•verbeterpotentieel rond procesinrichting of sales 
•beheren van intern (medewerker) onderzoekspanel

Getagged in:
Door met lezen
1692 Hits