Blog

Laatste berichten.

Responsanalyse

We hebben enkele soorten projecten (van diverse klanten) geplot op gemiddelde invultijd en gemiddeld eindrespons. De uitkomsten zijn niet onlogisch, maar het is goed om alles rond respons scherp op het netvlies te houden.

Getagged in:
Door met lezen
1913 Hits

Stadspanel Den Haag groeit

In januari zijn nieuwe acties uitgezet om inwoners van Den Haag te interesseren om deel te nemen aan het stadspanel. Het aantal leden is 5400 en groeit nu met ruim 100 per week. We verwachten dat dit nog zal versnellen, omdat er ook in publicitaire zin via de Stadskrant het nodige in gang wordt gezet. Voor meer informatie, klik hier.

Door met lezen
1820 Hits

MBA graduates

In 2013 hebben wij enkele projectleiders van ING ondersteund bij onderzoeken in het kader van hun MBA. Onze rol was kritisch meekijken aan de voorkant (vragenlijst, analysemogelijkheden), uitvoeren van de surveys en klankborden op de analyseresultaten. Vakmatig interessante projecten, want de focus lag op harde onderbouwing van conclusies. Referenties: op aanvraag.

Door met lezen
1694 Hits