Blog

Laatste berichten.

Interne marketing

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan interne marketing: ook onder medewerkers actief "werken aan je merk". In dit verband worden wij regelmatig gevraagd voor de volgende typen onderzoeken:

•effectiviteit van interne communicatie
•merkreputatie, drijfveren, interne merkambassadeurs
•monitoring gedeelde visie, merkbeleving, betrokkenheid bij eigen product
•verbeterpotentieel rond procesinrichting of sales 
•beheren van intern (medewerker) onderzoekspanel

Getagged in:
Door met lezen

Medewerkertevredenheid

Een goed MTO vindt raakpunten met algemene bedrijfsdoelstellingen en laat zien waar een effectieve inzet van medewerkers bijdraagt aan het versterken van klantrelaties. In ons denken moeten de uitkomsten meerdere interne doelgroepen triggeren: HR, lijnmanagement en directie. De specifieke vragen die wij medewerkers voorleggen in onze MTO’s raken aan de volgende lijnen: 

Door met lezen

Business Model Check-up

De Business Model Check-up is ons analyse-instrument over richting en samenhang in uw organisatie.  De check-up is geïnspireerd op het business model canvas (Ostenwalder e.a.) en bestaat in de basis uit een online survey dat kernachtig feedback geeft op de belangrijkste bouwstenen onder uw business model. De BMC is bedoeld voor directies en management teams in het MKB die, vanuit structuur en met samenhang, willen reflecteren op hun strategie. 

Door met lezen

Diagnosetools

Onderzoek onder klanten of medewerkers levert aanknopingspunten op voor verbetertrajecten. Soms is meer gericht informatie nodig over de interne organisatie, over hoe de organisatie er in de markt voorstaat, of over de positionering en marktgerichtheid in het algemeen. Wij bieden hiervoor diverse diagnosetools die het denken verder richting geven, over thema's als: 

Door met lezen

Ontwikkeling lesmethoden

Het ontwikkelen van een nieuwe editie van een lesmethode is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Wij doen frequent vakgericht onderzoek onder docenten, met als doel om tevredenheid en behoeften rond lesmethoden in detail en per stream in kaart te krijgen. Recent deden wij dit in het VO voor Malmberg, voor de vakken Economie, Scheikunde en Nederlands. Onze rapportages zijn input voor varia kwalitatief vervolg, zoals workshops met docenten, sparren met expertgroepen, dialoog voeren met auteurs. Referenties: op aanvraag

Getagged in:
Door met lezen