Blog

Laatste berichten.

Lezersonderzoek

Voor diverse organisaties evalueren wij magazines onder hun lezers. Vaste onderwerpen zijn lezersprofiel, algemene beoordeling en binding. Vaak zoomen we op het detailniveau van individuele artikelen in, met scores per lezersprofiel. Hands-on onderzoeken, met veel praktische input voor redactievergaderingen.

Door met lezen

HR beleid: vervanging zieke leerkrachten

Een bestuurskantoor primair onderwijs kreeg signalen van de schooldirecteuren over problemen bij het regelen van vervanging van zieke leerkrachten. Wij hebben de beeldvorming geobjectiveerd via een survey onder de 65 directeuren. Aan bod kwamen zaken als vraagomvang, generieke jaarkosten, ervaringen met uitzendbureaus, afstemming tussen directeuren en wensen omtrent regie vanuit bestuurskantoor. De resultaten en enkele ontwikkellijnen zijn in een workshop met directeuren verdiept, waarna een traject is ingezet om in eigen beheer een poule van leerkrachten op te zetten. Onze rol daarin was adviserend en klankborden op dit proces. Referentie: op aanvraag

Getagged in:
Door met lezen

Klantwaarde en lean

Het begin- en ankerpunt van Lean is klantwaarde. Dit is logisch en uitstekend: niet sleutelen aan processen omwille van het sleutelen, maar je streeft continu naar (meer) waarde bieden aan klanten. Juist in het ankerpunt “klantwaarde” ligt een belangrijke rol voor marktonderzoek (ons vakgebied), mijns inziens drieledig.

Door met lezen