Blog

Laatste berichten.

Ontwikkeling lesmethoden

Het ontwikkelen van een nieuwe editie van een lesmethode is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Wij doen frequent vakgericht onderzoek onder docenten, met als doel om tevredenheid en behoeften rond lesmethoden in detail en per stream in kaart te krijgen. Recent deden wij dit in het VO voor Malmberg, voor de vakken Economie, Scheikunde en Nederlands. Onze rapportages zijn input voor varia kwalitatief vervolg, zoals workshops met docenten, sparren met expertgroepen, dialoog voeren met auteurs. Referenties: op aanvraag

Getagged in:
Door met lezen
1610 Hits

HR beleid: vervanging zieke leerkrachten

Een bestuurskantoor primair onderwijs kreeg signalen van de schooldirecteuren over problemen bij het regelen van vervanging van zieke leerkrachten. Wij hebben de beeldvorming geobjectiveerd via een survey onder de 65 directeuren. Aan bod kwamen zaken als vraagomvang, generieke jaarkosten, ervaringen met uitzendbureaus, afstemming tussen directeuren en wensen omtrent regie vanuit bestuurskantoor. De resultaten en enkele ontwikkellijnen zijn in een workshop met directeuren verdiept, waarna een traject is ingezet om in eigen beheer een poule van leerkrachten op te zetten. Onze rol daarin was adviserend en klankborden op dit proces. Referentie: op aanvraag

Getagged in:
Door met lezen
1586 Hits