Over ons

Steda (opgericht 1997) is een onderzoek- en adviesbureau voor dienstverleners. We bieden sturingsinformatie en adviseren op allerlei thema's rond marketing, kwaliteit van dienstverlening en organisatieontwikkeling. 

Als echte MKB organisatie verliezen we geen energie met lange meetings of ingewikkelde besluitvorming. Wel bieden we maximaal aandacht voor u als klant en het vraagstuk dat u bezighoudt. We werken vanuit de overtuiging dat het echte positieve onderscheid van mensen komt.

  • We doneren jaarlijks aan enkele vaste goede doelen
  • We ondersteunen een kindje in Oeganda via een sponsorprogramma
  • Periodiek doen we onbezoldigd projecten voor maatschappelijke instellingen

Missie & Visie

Steda wil eraan bijdragen dat organisaties steeds beter aansluiten op hun doelgroep en dat medewerkers zich steeds beter voelen om hieraan hun steentje bij te dragen.

Goed de blik op je klant houden. En in je organisatie expliciet aandacht voor het individu, het samenwerken en een cultuur van betrokkenheid. Klantgedreven organisaties bestaan alleen daar, waar interne betrokkenheid hoog is. Dat is voor ons de kern van organiseren anno nu.

Onze drijfveer ligt in het mogelijk maken van ontwikkeling. We helpen mensen en organisaties om te prioriteren, om de juiste dingen te doen. Daar ligt een enorm potentieel om het werkplezier in organisaties te vergroten. We doen dit door goed onderzoek te doen en mensen positief mee te nemen bij verandering.

Als doelen, taken en motivatie samenvallen, gebeuren bijzondere dingen!