Werkbeleving

De meting Werkbeleving is bedoeld voor organisaties of business units die de stap willen maken van Tevredenheid naar Engagement. We bevragen uw medewerkers in een korte online survey op de essentials rond dagelijks werk, samenwerking en vertrouwen in de organisatie. We koppelen 15 werkaspecten aan het welbevinden van het individu, afgemeten aan plezier, voldoening en zingeving. U krijgt snel een scherp beeld van de cultuur in de organisatie. In een workshop met directie/HR helpen we prioriteren en de juiste vervolgstap te bepalen.